Öka effekten från era företags-event genom att öka samarbetet mellan sälj och marknad!

Samarbetet mellan sälj- och marknadsavdelningen är avgörande för att öka försäljningen och uppnå företagets mål. När avdelningarna arbetar tillsammans skapas det magi och en kraftfull strategi som lockar potentiella kunder och konverterar dem till betalande kunder. Detta är inga nyheter för de flesta men att få sälj och marknad att samarbeta på ett strukturerat sätt med skräddarsydd funktionalitet i ett eventverktyg, det är något som många missat. 

Här är några sätt att öka försäljningen genom samarbete mellan sälj- och marknadsavdelningen, generellt sett men också mer specifikt kopplat till eventprocessen 

1. Mål och strategi

Definiera gemensamma mål och strategier för både sälj- och marknadsavdelningen. Detta innebär att båda avdelningarna bör förstå företagets övergripande mål och arbeta tillsammans för att uppnå dem. När det kommer till event-hanteringen, låt marknad och försäljning sätta mål och syfte med eventet tillsammans. Teama upp och skapa eventet ihop och bestäm vem som gör vad genom hela processen för att skapa den bästa effekten av varje event.

2. Kundprofiler

Skapa detaljerade kundprofiler eller personas genom att kombinera marknadsavdelningens kundinsikter med säljavdelningens erfarenheter. Detta hjälper till att skapa riktade och effektiva marknadsföringskampanjer. Detta gäller även när ni planerar ett event. En av de viktigaste delarna för att skapa ett effektfullt event som ger nya kontakter eller affärer är att bjuda in de optimala gästerna. Vetskapen vilka dessa är har sälj och namnen återfinns i CRM-systemet och detta system kan ha en koppling till event-verktyget är därför mycket effektivt Integrera lösning för evenemang med CRM och Marketing automation – InviteDesk

3. Bjud in till eventet på ett personligt sätt

När ni bjuder in till eventet kan man använda sig av personliga avsändare vilket gör inbjudan trevligare och mer anpassad och detta ökar chansen markant för att den viktiga kontakten kommer att deltaga. Varför inte låta varje säljare som ansvarar för just det företaget personligen stå som avsändare för mailinbjudan. Vi kan garantera att ni ökar antalet RÄTTA deltagare som deltager på eventet med denna metod.

4. Låt både kollegor från sälj och marknadsavdelningen arbeta operativt i event-verktyget

I vissa verktyg kan säljarna tilldelas ett antal platser till eventet som man sedan kan bjuda in till i verktyget. För att optimera så att rätt gäster kommer till eventet kan sedan exempelvis en säljchef se vem av säljarna som bjudit in vilken gäst och svaret man fått samt vid behov styra om platser till andra säljare för att hela tiden säkerställa så att de optimala gästerna kommer till eventet.

5. Innehåll och kampanjer

Marknadsavdelningen kan producera relevant och engagerande innehåll som säljavdelningen kan använda i sitt arbete. Detta kan inkludera kundcase, produktvideor, blogginlägg och andra resurser som hjälper säljavdelningen att väcka intresse och övertyga kunderna i säljprocessen. Kundcase och produktvideor är ämnen som kan vara mycket effektivt att bygga ett relevant och kundinriktat event kring. Ett event som sprider insikt och inför viktiga kontakter, nya liksom nuvarande kunder, presenterar ert företag som en thought-leader inom ert område.

6. Leads-generering

Marknad kan generera kvalificerade leads genom olika strategier och metoder och ge dem till säljavdelningen. Det är viktigt att definiera tydliga kriterier för vad som utgör en ”kvalificerad lead” för att undvika missförstånd och förlora tid på irrelevanta leads. Med rätt funktionalitet i event-verktyget kan leads som uppstår under eventet på ett smidigt sätt hanteras, målsättas och följas upp i kombinationen mellan event-verktyg och CRM och företaget har därmed skapat en stark ny lead-generation kanal där inga leads och kontakter går förlorade.

7. Kommunikation

Sälj- och marknadsavdelningen bör hålla en öppen och regelbunden kommunikation och planera aktiviteter tillsammans. Detta inkluderar att dela insikter om kundbeteende, marknadstrender och försäljningsresultat för att kunna lägga rätt strategi och även planera det operativa utförandet för att optimera kort och långsiktig effekt av sälj och marknadsstrategin inkluderande när man genomför event.

8. Automatisering och teknik

Använd teknik och automatisering för att effektivisera processer och säkerställa att leads hanteras smidigt mellan avdelningarna. Använd CRM-systemet som ett center för allt aktivitet runt företagets arbete runt kunder och prospects och se till att koppla ert CRM till ett funktionellt event-verktyg.

9. Utbildning

Se till att säljavdelningen är väl informerad om vilka marknadsföringsstrategier och kampanjer man genomför, och att marknadsavdelningen förstår säljavdelningens behov och utmaningar. Detta kan uppnås genom utbildning, kommunikation och samarbetsmöten och en gemensam strategi där man lägger gemensamma mål, följer upp vad varje avdelning gör för aktiviteter för att nå dessa mål.

10. Återkoppling och utvärdering

Båda avdelningarna bör regelbundet utvärdera sina resultat och lära av framgångar och misslyckanden. Använd feedback för att förbättra strategin och processerna inte minst när det kommer till strategin runt eventen. Lyckas vi med våra event? Hur är nöjdheten (mät med en enkät)? Hur många leads kommer in genom eventen och vilken konverteringen har vi från lead till kontakt till dialog till möte till köpande kund etc. Ger eventen mer trafik till hemsidan, hur konverteras denna trafik? Hitta relevanta mätpunkter, sätt mål och följ upp så skapar ni en effektiv och genomarbetad sälj och marknadstrategi som hela tiden utvecklas och förbättras /ger högre effekt.

11. Kundvård

Efter att ett försäljningsavslut skett kan säljavdelningen samarbeta med marknadsavdelningen för att behålla och utveckla relationer med dessa befintliga kunder genom att erbjuda mervärde och kundsupport. Även i kundvårdande syfte så kan event användas för att exempelvis informera om produktlanseringar, fördjupa relationerna genom att bjuda på kunskap eller inspiration eller för att presentera referenscase som skapar intresse som leder till merförsäljning. 

Genom att skapa ett strukturerat samarbete mellan sälj- och marknadsavdelningen kan företaget maximera sin effektivitet och bidra till ökad försäljning och företagets framgång.

InviteDesk är ett multifunktionellt event-verktyg där vi utvecklat en rad funktioner som möjliggör samarbete mellan sälj och marknad när det kommer till hela event-processen. Detta hjälper våra kunder utveckla sin event-marketing som skapar nya kontakter och kunder, bygger leads-kanaler för prospektering och stärker befintliga kundrelationer.

Så skapar du enkelt ett affärsevenemang

Other blogs