En boost för din marknadsföring av evenemang

Eftersom personliga kontakter fortfarande är viktiga så investerar många företag i evenemang. Alltför ofta underskattas organisationen, uppföljningen och mätningen av avkastningen. Bank Nagelmackers slog sig därför samman med InviteDesk, en erfaren partner inom automatisering av event marketing.

Jan Heiremans och Mark Van der kinderen har båda varit aktiva inom marknadsföring och försäljning i över 17 år. Utifrån sin erfarenhet utvecklade de InviteDesk, en SaaS tjänst med syfte att öka avkastningen på evenemang. Många företag från olika sektorer har sedan dess använt det intuitiva verktyget InviteDesk. Bank Nagelmackers grundades 1747 och är fortfarande den äldsta banken i Belgien med fokus på personlig och privat bankverksamhet. Bank Nagelmackers har ett nätverk med cirka hundra kontor och förra året organiserade man mer än 200 evenemang för sina kunder.

Automatiserad process

”Event marketing är ett yrke i sig”, förklarar Jan Heiremans. ”Företag möter ofta en rad utmaningar som ibland är svåra att hantera. För det första är avkastningen från evenemang svårt att mäta: du vet vad det kostar, men inte vad det ger. Dessutom kommer samma kunder ofta till ett evenemang, inte alltid A-kunder men alltför ofta B-kunder. Eller ännu värre: en stor del av gästerna dyker inte upp. Sist men inte minst: att få rätt kontakter att delta på ditt evenemang innebär mycket jobb och administration. Uppföljningen är inte heller helt enkel. ”

Event marketing på Bank Nagelmackers innebär vanligtvis småskaliga möten anpassade för lokala kontor. ”20 till 30 inbjudna är ett perfekt antal gäster för bra nätverkande. Det handlar vanligtvis om en mingelmiddag i kombination med samtal och ett” roligt ”element som en cognac- eller kaviarprovning, förklarar Bart Beeusaert, Director Marketing and Communication på Bank Nagelmackers. Av flera olika skäl använder Bank Nagelmackers just InviteDesk.

InviteDesk är ett högpresterande verktyg som automatiserar hela processen från inbjudan, registrering, bekräftelse till nöjdhet- och uppföljningsundersökningar. Allt detta görs på ett intuitivt sätt så att allt går mycket smidigt för speciellt för våra kunder men även för vårt team inom sälj och marknad.
Samtidigt har det blivit mycket viktigt att se en tydlig ROI från evenemangen samt en hög NPS-score. Det är ett måste för ledningen. Enligt vår mening är InviteDesk därför onekligen ett ”måste” för varje organisation.
Pieter De Schepper
Head of Customer Experience
Bank Nagelmackers

Jan Heiremans påpekar ytterligare ett viktigt mervärde med InviteDesk: ”Verktyget säkerställer också bättre samarbete mellan sälj- och marknadsavdelningarna. Via plattformen har alla alltid en uppdaterad översikt över vem som är inbjuden till ett evenemang. Dessutom har alla information i realtid.