Een boost voor uw eventmarketing

Omdat persoonlijke contacten belangrijk blijven, investeren heel wat bedrijven in eventmarketing. Al te vaak wordt de organisatie, opvolging en het meten van de ROI ervan onderschat. Bank Nagelmackers ging daarom in zee met InviteDesk, een ervaren partner in eventmarketing automation.

Jan Heiremans en Mark Van der kinderen waren 17 jaar actief in marketing en verkoop. Vanuit hun ervaring ontwikkelden ze InviteDesk, een cloudtoepassing om de ROI van eventmarketing te verhogen. Heel wat bedrijven uit diverse sectoren maken sindsdien gebruik van de intuïtieve InviteDesk tool. Bank Nagelmackers is, opgericht in 1747, nog steeds de oudste bank van België, met de focus op personal & private banking. Bank Nagelmackers heeft een netwerk van een honderdtal kantoren en organiseerde afgelopen jaar meer dan 200 events voor zijn klanten.

Geautomatiseerd proces

“Eventmarketing is een vak op zich,” vertelt Jan Heiremans. “Bedrijven stuiten vaak op een reeks uitdagingen die soms moeilijk te managen zijn. In de eerste plaats is de return van eventmarketing moeilijk meetbaar: je weet wat het kost, maar niet wat het opbrengt. Bovendien zijn vaak dezelfde klanten aanwezig op een evenement, niet altijd A-klanten maar al te vaak ook B-klanten. Of nog erger: een groot deel van de gasten komt niet opdagen. Last but not least: de juiste relaties op je event krijgen brengt heel wat rompslomp en administratie met zich mee, ook de opvolging is niet evident.”

Eventmarketing bij Bank Nagelmackers betreft doorgaans kleinschalige bijeenkomsten op maat van lokale kantoren. “20 à 30 genodigden zijn een perfect aantal gasten om goed te kunnen netwerken. Meestal gaat het om een walking diner gecombineerd met voordracht en een ‘fun’-element zoals een cognac- of kaviaartasting,” vertelt Bart Beeusaert, Responsible Marketing & Communication bij Bank Nagelmackers. Om diverse redenen maakt Bank Nagelmackers sinds 2019 gebruik van de InviteDesk-tool.

“InviteDesk is een performante tool die het volledige proces van het maken van uitnodiging, het uitnodigen, de registratie en de bevestiging, tot en met de tevredenheidsenquête automatiseert. En dit op een intuïtieve wijze zodat alles zowel voor ons eigen team, maar vooral voor onze cliënten en commerciële medewerkers op vlotte manier verloopt.
De ROI-berekening en NPS-score zijn ondertussen een must geworden voor het C-level. Invitedesk is naar onze mening dan ook ontegensprekelijk een “must have” voor elke organisatie.”.

Pieter De Schepper
Head of Customer Experience
Bank Nagelmackers

Jan Heiremans wijst tenslotte nog op een belangrijke meerwaarde van InviteDesk: “De tool zorgt ook voor een betere samenwerking tussen de sales- en marketingafdeling. Via het platform heeft iedereen steeds een actueel overzicht van wie uitgenodigd wordt op een event. Alle informatie is bovendien in real time beschikbaar”